به نام خدا

 

* در اين بخش سعي خواهم كرد تمامي چيستان هاي محلي كه در هنگويه كاربرد دارد و به زبان محلي است گردآوري نمايم ، اميد است كه مورد توجه شما عزيزان هم قرار گيرد.

* در هنگام گفتن اين چيستان ها طبق رسم مردم ابتدا بايد گفت: چه اِن چه اِن. به معني چيست آن چيست آن!

* جواب ها در پايان همه چيستان ها ذكر شده و جلو آنها نيامده تا اگر خواستيد خود را بيازماييد.

* در نوشتن اين چيستان ها سعي شده تا به طور كامل محلي نوشته شود و از فارسي سازي آن جلوگيري شود تا حق مطلب بهتر ادا شود.

1- خونَه ي پُرِِ خَر گاشُ دُمُش وَ دَر

2- اَز اِه كه تا كَنَر سِيَه هَمَش خُلومِ سَرَ سِيَه

3- از بُن اَكِت ناشْكِه اي ، از كا اَكِت ناشْكِه اي ، اَتِي بِركَه آكِت اَشْكِه اي

4- تاسي پُِرِ ماستِن عالَمُش وَ راستِن

5- سرِ تُنْبي اَ چَره وَلِه چي ناخاي

6- شِوْ اَگَرْدِه پاپَتي لاز اَگَرْدِه پاپَتي

7- خونه ي تنگ و تاريك پرِ عرب پا باريك

8- از اِ كه تا مدينَه هَمَشْ فلفلِ دونَه دونَه

9- خِرِ ديدَه حَشَري تا به كونش نمي زني نمي چري

10- از اِ كه تا خُراسون هَمَشْ جِنْگ جِنْگِ داسون

11- يَكْ وَجَبَكْ ، نِه كَمْتِرَكْ ، نِهْ بِشْتِرَكْ ، مِنْ شَبَرَكْ

12- فاطا موسي سَبَلْ گاتِ جَمَهْ كوتاه

13- خِرِ ديدَه پَُرُنْ پُشْت ، سر تا دُمُشْ يَكْ انگشت

 

پاسخ ها

* در اين قسمت پاسخ به زبان محلي با رنگ سبز آمده است.

1-حمّال يا تير هاي چوبي كه بر سقف خانه ها مي گذارند.

2- مور  يا مورچه

3- كاغذ

 

4- بركه

5- تيغ كه با آن موي سر آدم مي زنند.

6- اَسْ ( آسياب دستي ) ، ساعت هم مي گويند.

7- رادو ( راديو )

8- بَرُن (باران )

9- نَعْبِرَهْ ( قيچي )

10- جورِن (درو كردن )

11- كَچَكِ كَهْر(پاي بز)

12- بَدِنْگُنْ ( بادنجان )

13- مِئگ (ملخ)

*هرگونه كپي برداري تنها با ذكر منبع مجاز است.

 


برچسب‌ها: چیستان, هنگویه, اچمی
+ نوشته شده توسط abdollah در یکشنبه ۲۲ خرداد۱۳۹۰ و ساعت 17:13 |